Máme blog. Proboha proč?

29. 8. 2013

V nově vytvořeném blogu s vámi budeme sdílet informace a zkušenosti z realizace našeho projektu. Pár prvních postřehů přinášíme právě dnes.

The only source of knowledge is experience. (Albert Einstein)

Projekt NutriWeb vznikl mimo jiných i s cílem rozšířit studentům možnosti praktického tréninku komunikace ve zdravotnictví v online prostředí, což je téma, kterému se ve vzdělávání studentů lékařských, přírodovědných, ale i jiných příbuzných fakult věnuje poměrně malý prostor. Je samozřejmé, že tématem nemůžeme oslovit každého studenta a absolventa, domnívám se však, že nezanedbatelná část z nich bude dovednosti spojené s komunikací ve vlastní praxi využívat. Jen kontaktem s realitou můžeme zlepšovat výuku našich studentů a snažit se alespoň některé z nich vytáhnout ze skleníku akademické půdy.

Sekci blog jsme zařadili, abychom mohli sdílet se svými čtenáři zkušenosti a snad inspirovat i ostatní studenty a akademické pracovníky. Naší velkou výhodou je nezávislost na komerčních subjektech a absence snahy získávat klienty či pacienty, což jsou faktory často komplikující sdílení informací. Zároveň nám chyběl v péči o zdraví lidský přístup, který by nemluvil infantilně či korporátně. Chyběl nám online partner, který by si uvědomoval potřebnost prevence v širokém kontextu, respektoval potřeby a návyky uživatelů, ale neměl za cíl zvýšit prodej léčiv, zdravotnických prostředků či doplňků stravy. V našem blogu budeme otevřenější a upřímnější a budeme mluvit o sobě a našich zkušenostech.

Projekt NutriWeb vznikl před několika lety, kdy se dostal do fáze příprav. Důvěra ve studenty byla však větší než potřebná vlastní opatrnost a vypočítavost některých studentů mě tenkrát překvapila. Projekt jako mnoho jiných nápadů tak skončil u ledu. Po čase věnovaném dalšímu vzdělávání, tentokrát v oborech zcela mimo zdravotnictví a neformálním způsobem, jsme minulý rok začali připravovat oživení projektu, který byl spuštěn v pilotní verzi v zimě.

Studentský projekt má svá specifika, mezi která řadím potřebu reagovat na průběh akademického roku, variabilitu studentů z jednotlivých oborů a jejich odlišný přístup k mimoškolním aktivitám, nejednotnost vzdělání v obecných věcech (např. práce s informačními zdroji), vyšší fluktuaci a menší spolehlivost redaktorů. Ukázaly se však i další charakteristické rysy produktů našeho vysokého školství a tím je (ne)překvapivě i pasivita studentů, nízká míra kreativity, neochota učit se novým věcem mimo rámec školních lavic a velmi zvláštní vztah k novým technologiím.

Často se student dostane do kontaktu s elektronickými informačními zdroji až při přípravě svojí bakalářské práce s tím, že zdroje vyhledává často chaoticky, bez použití operátorů či nastavení potřebných parametrů. Čest tvůrcům všech online i offline kurzů s cílem tuto situaci změnit a hanba všem studentům, kteří tyto kurzy považují za zbytečné. Ještě horší situace je však s novými médii. Jejich využívání vzrůstá celosvětově i v rámci ČR, u mladých i seniorů a vzrůstá i míra vyhledávání informací o zdraví. Akademická půda však studenty na to nepřipravuje, zdravotnictví reaguje pomalu a lékaři zahlcení byrokracií mají velmi malý prostor adekvátně reagovat.

V našem případě se ukázalo, že u běžného studenta vysoké školy přírodovědného směru je třeba nejprve umožnit adaptaci na online spolupráci, se kterou se doposud setkal spíše výjimečně, je třeba změnit její/jeho návyky, je třeba zdůraznit odpovědnost i v rámci komunikace na nových médiích (a jak se ukazuje v posledních kauzách, mnoho vzorů mezi českými odborníky ve výživě nenajdeme) a začít pracovat systematicky. Víte jaký problém je například vysvětlit, že i pro nová média je třeba systematická příprava a plán? Krásně v tomto pomáhají zkušenosti pacientských či profesních organizací ze zahraničí, které neváhají na konferenci ukázat svůj zaplněný Google kalendář s plánem příspěvků pro nová média.

Věříme, že postupně se nám podaří probudit část studentů, nabídnout pozitivní příklady, ale i chyby, ze kterých je možné se poučit. V diskuzi vždy budeme otevřeni novým nápadům a s pokorou přijmeme smysluplnou a konstruktivní kritiku. Učitel není neomylný, není modlou a nezná vše. Měl by se snažit být inspirací, zdrojem informací a průvodcem zkušeností. A o to se budeme snažit ve svém projektu i my.

Sdílet článek

Komentáře

Autor článku

Tomáš Pruša
Šéfredaktor
Masarykova univerzita

Pedagog LF MU pro slyšící i neslyšící studenty, farmaceut a výživář utíkající do sociálních médií a stále překvapen světem kolem sebe...

Články autora


Témata příspěvku

Témata blogu