Konzultační den Podpora zdraví na pracovišti

Zpět na kalendář

Termín: 19. 12.
Uzávěrka přihlášek: 3 dny před konáním akce
Místo: Státní zdravotní ústav, budova č. 11, velká posluchárna,
Palackého 3a, Brno

Pořadatel: Státní zdravotní ústav
Akreditace: Hodnocení v systému celoživotního vzdělávání: lékaři: 5, nelékaři: 4
Odborný garant a vedoucí akce: PhDr. L. Kožená, CSc.
 
Náplň: Problematika podpory zdraví na pracovišti, výsledky soutěže o titul Zdravý podnik
 
Kontaktní osoba: PhDr. L. Kožená, CSc., tel.: 267 082 731, e-mail: l.kozena@szu.cz
Účastnický poplatek: 350,-Kč