Co je NutriWeb?

Projekt NutriWeb vychází z akademického prostředí s cílem poskytovat kvalitní, odborně podložené informace o výživě způsobem, kterému čtenáři webových stránek rozumí.

Důležitou součástí projektu jsou nová média, jejichž možnosti v oblasti výživy a pohybové aktivity zkoumáme.

Cílem projektu je také nabídnout prostor mladým vědcům a studentům oborů Nutriční terapeut, Technologie potravin, Kinantropologie a dalším k zapojení se do komunikace s veřejností mimo akademickou půdu a k prezentaci vlastních výzkumů, metodik a výsledků v oblasti výživy.

Proč se o nás zajímat?

  • Nejsme anonymní
  • Uvádíme zdroje svých informací
  • Využíváme smysluplně sociální média
  • Nabízíme netradiční aktivity v oblasti výživy
  • Řešíme přístupnost informací pro neslyšící
  • Nespojujeme se s potravinářskými firmami
  • Podporujeme svobodu autorů

Kontaktujte nás