iRiver On Earbuds (CES 2013)

6. 2. 2013 Technologie

Co říkáte na možnost, že sluchátka budou sledovat vaše fyziologické funkce? To není hudba budoucnosti, ale skutečnost představená na nedávném CES 2013.

Na výstavě spotřební elektroniky CES 2013 v Las Vegas bylo k vidění mnoho zajímavého. Osobně žádný zástupce na výstavě nebyl přítomný, ale sledovali jsme přicházející novinky každý den a čekali na ty, které souvisí se zdravím, zdravým životním stylem a samozřejmě s výživou. A dočkali jsme se!

Mezi gadgety sledující vaše tělo můžeme zařadit sluchátka iRiver On Earbuds, která neslouží pouze k poslechu během vašeho sportovního výkonu, ale tato sluchátka, resp. jen jedno z nich, obsahuje senzory, které analyzují krevní řečiště v oblasti ucha. Technologie vyvinutá firmou Valencell a nazvaná PerformTek Precision Biometrics vychází z principu fotopletysmografie, tedy z emise infračerveného světla, jeho odrazu a záznamu fotoelektrickým senzorem. Použitý algoritmus umožňuje data o odraženém světle na základě změn objemu krve převést na výsledný srdeční tep (nahrazuje se tak hrudní pás) a míru okysličení krve (saturaci).

Technologie je zároveň schopna poskytovat informace o trase, tempu či rychlosti. Tyto funkce naleznete samozřejmě i u mnoha jiných aplikací, zde je ale eliminována potřeba další krabičky. Pokud však budete mít s sebou mobil, je samozřejmostí možnost zobrazení aktuálních dat.

VO2max

Zařízení by mělo umět hlídat i osobní zónu aerobního cvičení (můj předpoklad je, že se algoritmus této funkce opírá o naměřenou tepovou frekvenci) a co víc, mělo by umět měřit maximální spotřebu kyslíku neboli maximální aerobní kapacitu jedince (VO2max). Jedná se o maximální množství kyslíku, které je organismus schopen využít pro svalovou práci, vztažené na hmotnost jedince za určitý čas (ml/kg/min). Pokud tepovou frekvenci označíme za kvantitativní parametr, pak VO2max můžeme nazvat kvalitativním parametrem, který se řadí mezi ukazatele fyzické zdatnosti a vytrvalosti. K jediné přímé metodě stanovení hodnoty VO2max se používají laboratorní spiroergometry. Běžně se tato hodnota odhaduje ze zátěžových testů nebo z variability srdečního rytmu. Nic z toho iRiver On nemůže nabídnout. Pokud tedy vyjdeme z produktů na trhu nabízející tuto funkci, lze se domnívat, že k výsledné hodnotě VO2max se dojde výpočtem zahrnující věk, pohlaví, výšku, váhu, tepovou frekvenci v klidu a sebehodnocení trénovanosti.

Navíc pokud dáme všechny dosud získané parametry dohromady, konkrétně tepovou frekvenci v klidu, maximální tepovou frekvenci a hodnotu VO2max, měli bychom získat odhad spotřebovaných kalorií nikoliv vypočítaný ze vzdálenosti, průměrné rychlosti a typu pohybu jako je tomu u některých mobilních aplikací, ale na základě zcela jiného algoritmu.

Přesnost měření

Maximální chyba pro měření srdeční frekvence by měla dosahovat ± 4 % a pro energetický výdej je tato hodnota ± 7 %. Pro srovnání, u běžného sporttesteru značky Sigma je uváděna odchylka 3 % pro srdeční frekvenci. Přesnost měření by měly potvrdit klinické studie. Stejně tak se snaží firma Valencell potvrdit korelaci dat získaných jejich technologií s daty získanými standardním dvanáctisvodovým EKG.

A co praxe?

Otázkou bude schopnost udržet kontakt s tělem při různých sportovních aktivitách a pohodlí uživatele. Tento fakt může v praxi znamenat mnohem větší odchylky než ukáží klinické studie za ideálních podmínek financované výrobcem.

Bohužel dostupnost podrobných dat není dostačující, odkazované studie často existují pouze ve formě abstraktů a nejedná se o rozsáhlé klinické studie. Ze stokrát omílaných informací z propagačních letáků se mnoho podrobnosti také nedozvíte. Každopádně technologii můžeme považovat za zajímavou a budeme se těšit na první důkladné recenze a snad i upřesnění metodiky měření dat s vědomím, že algoritmy jsou obchodním tajemstvím firem.

Zdroje

[1] ESCHBACH, Chris. Ongoing clinical trials of performtek precision biometrics. In: Valencell Blog [online]. July 11. 2012 [cit. 2013-02-01]. Dostupné z: http://valencell.com/blog/2012/07/ongoing-clinical-trials-performtek-pre....

[2] NEUMANN, G. PFÜTZNER, A., HOTTENROTT, K. Trénink pod kontrolou. Praha: Grada Publishing, 2005. 1. vyd. 184 s. ISBN 80-247-0947-3.

[3] PerformTek® White paper. In: Valencell [online]. January 4, 2013 [cit. 2013-02-01]. Dostupné z: http://valencell.com/performtek%C2%AE-sensor-technology/download-white-p....

Fotogalerie

Sdílet článek

Komentáře