Chytrá vidlička HAPIfork (CES 2013)

15. 3. 2013 Technologie

Jistě jste již zaznamenali informace o chytré vidličce HAPIfork, která bude hlídat váš jídelníček. Opravdu to umí? Můžeme pomocí ní hubnout?

Chytrá vidlička budí široký zájem, který začal zejména na světovém veletrhu spotřební elektroniky CES 2013. Návštěvníci veletrhu byli nadšeni a ve stejném duchu se informace šířily jak ve světě, tak i u nás. Zmínit z českých článků můžeme ten na serveru Živě, článek na Mobilmanii a na DesignMagu či zmínku od Elišky Hutníkové.

Nejprve je třeba definovat, co vidlička umí a proč to vlastně umí. HAPIfork je vidlička větších rozměrů, jelikož má v sobě zabudovaný kapacitní senzor, vibrační motorek, diody, bluetooth a akumulátor. Její funkcí, kterou uvádí reklamní materiály a také většina článků, je kontrola rychlosti konzumace. Tyto materiály upřesňují, že sledován je čas mezi jednotlivými sousty, počet soust a doba konzumace celého jídla.  Čím kratší je doba mezi jednotlivými sousty, tím rychleji konzumujete. Při kratším intervalu než je nastaveno, začne vidlička vibrovat, aby vás upozornila, že jste překročili doporučenou rychlost konzumace a vy zpomalíte. Zde je nutné vyvrátit všechny mylné informace, které o vidličce kolují. Vidlička není schopna analyzovat, zaznamenávat či vyhodnocovat kvalitu ani kvantitu přijímaných potravin. Vidlička tak není, bohužel, schopna jakékoliv analýzy výživové spotřeby. Tento fakt neovlivní ani vedení statistik v cloudu, sebelepší grafika či prezentace produktu.

Podívejme se však na základní předpoklad celého konceptu chytré vidličky. V tiskové zprávě se mimo jiné uvádí „zlepšíte pocit po každém jídle, zlepšíte trávení a zhubnete“. V českých článcích můžete nalézt např. „Jídlo pomalejším tempem tedy znamená štíhlejší figuru.“ Opravdu jsou popsané vlastnosti a detaily ve vztahu k cílům, které jsou v reklamních materiálech uvedeny? Pro odpověď musíme ověřit odkazy na studie prokazující slibovaný účinek. Na stránkách výrobce se dozvíme informace, že za posledních deset let vyšlo několik studií věnujících se rychlosti konzumace. Zmíněny jsou 3 vybrané studie, u kterých jsou uvedeny informace vytržené z kontextu. Odkaz nás pak navede na stránky www.slowcontrol.com, kde máte možnost dohledat další studie. Bohužel výrobce uvádí u každé studie zcela odlišné informace a neznalý čtenář u jedné studie čte závěry a u druhé naopak cíle, což působí spíše úsměvně. Výběr studií je poměrně sporný a ledabylý. Objevují se mezi nimi studie neprokazující žádané cíle či pilotní výzkumy na malém vzorku. Je zřejmé, že studie jsou přiloženy bez velkého zkoumání a v domnění, že čtenáři nebudou číst kompletní texty studií.

Za pozornost stojí systematický přehled z roku 2012 Selected eating behaviours and excess body weight: a systematic review. Pro tento článek má největší význam zmínka o neexistenci dlouhodobých dat o vlivu rychlosti konzumace na váhu dospělého jedince. Autoři této studie konstatují, že není možné potvrdit souvislost mezi rychlostí konzumace a obezitou, byť tuto souvislost je možné předpokládat (ten, kdo rychleji konzumuje, může přijmout větší množství energie za stejný čas). Důvodem odmítnutí je příliš malý počet důkazů a k potvrzení je třeba dalšího výzkumu.

A já se ptám, jaké informace byly dosud předloženy českému čtenáři? Opravdu autoři článků zkoumali studie a kriticky zhodnotili přínos tohoto gadgetu nebo nadšeně opakovali informace z reklamních letáků a webových stránek. Mnoho dalších studií zmiňuje potřebu komplexního přístupu a ne koncentraci na jeden typ chování. Vliv totiž nemá pouze rychlost konzumace (pokud by tento vliv existoval), ale je třeba počítat s neovlivnitelnými faktory (naše genetická výbava, pohlaví a další) a ovlivnitelnými faktory našeho chování a prostředí.

Chytrá vidlička budí zájem a lze očekávat vysokou prodejnost. Otázkou však zůstává, zda tento zájem pramení z reklamních slibů, které nemohu být naplněny, z přecenění možností vidličky či z pouhého zájmu o nové věci. Přiznám se, že bych ji také velmi rád vyzkoušel. Mým motivem je zájem o nové věci z oblasti výživy. Ukazuje se však, že hodnocení dopadů technických novinek bude stále častěji vyžadovat propojení technických, ICT a medicínských znalostí, kvalitní práci s informacemi a v neposlední řadě i kritické myšlení. V tento multioborový přístup věří i náš tým.

Zdroje

[1] HAPILABS [online]. 2013 [cit. 2013-03-01]. Dostupné z: http://www.hapilabs.com/.

[2] MESAS, A. E., MUÑOZ-PAREJA, M., LÓPEZ-GARCÍA, E., RODRÍGUEZ-ARTALEJO, F. Selected eating behaviours and excess body weight: a systematic review. Obesity Reviews [online]. 2012, sv. 13, č. 2, s. 106–135. ISSN: 1467789X. DOI: 10.1111/j.1467-789X.2011.00936.x. Dostupné z: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-789X.2011.00936.x/pdf.

Fotogalerie

Sdílet článek

Komentáře