Rybíz vs. bonbony

19. 8. 2013 Správná výživa

Je léto a sezóna rybízů je v plném proudu. Rozhodli jsme se proto pro vás udělat malé srovnání. Co byste řekli, kde je víc vitaminu C?

  • Na začátek jen krátkou informaci k doporučené denní dávce, a pak od suché teorie honem pryč. Podle vyhlášky - o označování výživové hodnoty potravin - je pro vitamin C stanovená DDD (doporučená denní dávka) na 80 mg. Ale je běžné, že se u nás setkáte i s jinou hodnotou, a to 100 mg. Tuto dávku prosazuje Společnost pro výživu, která vychází z doporučení stanovených pro středoevropské země. V článku bude brán ohled na DDD z vyhlášky, tedy 80 mg, a to proto, aby byla zachována jednotnost hodnot s informacemi z obalů z potravin.

Pro srovnání jsme vybrali - několik druhů ovoce, brambory a některé bonbony, které o sobě na obalech informují o přítomnosti vitaminu C.

Kolik vitaminu C námi vybrané potraviny obsahují a jaké množství je jich zapotřebí zkonzumovat, abychom získali 100 % DDD vitaminu C?

Potravina Obsah vitaminu C (na 100 g potraviny) Množství potraviny obsahující 100 % DDD vitaminu C
Černý rybíz 166 mg 50 g
Červený rybíz 31,5 mg 230 g
Borůvky 15,7 mg 500 g
Brambory rané 23,2 mg 350 g
Nimm2 247,8 mg 32 g
Bon Pari 40 mg 200 g
Airwaves* 181 mg 44 g
Besipky 46,8 mg 171 g

* Honey & Lemon, drops
 

Zajímavý je už jen rozdíl mezi jednotlivými druhy rybízů. Červeného je zapotřebí pro dosažení 100 % DDD zkonzumovat téměř 5x tolik co černého. A borůvek? Těch dokonce až 10x.

Na obrázku níže je každé ovoce v množství představujícím právě 80 mg vitaminu C. (Plná sklenice má objem 300 ml.) Černého rybízu není třeba sníst ani polovina sklenice.

Zaujme i množství brambor. Když si dáme k obědu jako přílohu brambory (běžných 200 g), získáme bez námahy více jak polovinu DDD vitaminu C. Je však potřeba brambory upravit šetrně, aby nedošlo ke ztrátě vitaminu C vlivem vysoké teploty. Vhodný je ohřev na páře. Dalším plusem brambor je jejich nízká energetická hodnota - 303 kJ. Pokud je tedy správně tepelně upravíme, můžeme je považovat za velmi vhodnou přílohu. Pro srovnání – nevaječné těstoviny (100 g) mají 1490 kJ.

                                      

                                                                                   300 g brambor
 

Nyní se podíváme na bonbony. Kolik kterých bonbonů je zapotřebí sníst, abychom získali DDD vitaminu C?

Potravina Množství potraviny obsahující 100 % DDD vitaminu C Množství bonbonů obsahujících 80 mg vitaminu C
Nimm2 32 g 5 ks
Bon Pari 200 g 40 ks
Airwaves 44 g 10,5 ks
Besipky 171 g 6 celých balení

Srovnání Bon Parů a nimm2, každá hromádka představuje 80 mg vitaminu C.

 

Srovnání energetické hodnoty jednotlivých potravin.

Potravina Energie
(na 100 g potraviny)
Potravina obsahující
80 mg vitaminu C – přepočet na energii
Černý rybíz 258 kJ (62 kcal) 129 kJ (31 kcal)
Červený rybíz 202 kJ (49 kcal) 465 kJ (113 kcal)
Borůvky 213 kJ (51 kcal) 1065 kJ (255 kcal)
Brambory rané 303 kJ (71 kcal) 1060 kJ (249 kcal)
Nimm2 1588 kJ (374 kcal) 508 kJ (120 kcal)
Bon Pari 1620 kJ (381 kcal) 3240 kJ (762 kcal)
Airwaves 1589 kJ (374 kcal) 699 kJ (165 kcal)
Besipky 1674 kJ (394 kcal) 2863 kJ (674 kcal)

Jak můžete vidět, zcela bezkonkurenční je černý rybíz, DDD vitaminu C je dosažena při konzumaci jen 129 kJ. V případě, že porovnáme energetickou hodnotu u množství potravin, které obsahuje 80 mg vitaminu C, zjistíme, že například červený rybíz a nimm2 si na tom stojí téměř obdobně (465 kJ a 508 kJ), zatímco brambory mají energetickou hodnotu ve srovnání s nimm2 až dvojnásobnou (1060 kJ a 508 kJ). Avšak při konečném rozhodování, kterou potravinu tedy zkonzumujeme, je třeba zvážit celkové složení potravin. Na rozdíl od nimm2, brambory a červený rybíz totiž ve svém složení obsahují kromě sacharidů nezanedbatelný podíl bílkovin a vlákniny. Navíc poměrně velkou část hmotnosti červeného rybízu a brambor tvoří jen voda, a to až 80 %.


Podrobnější složení vybraných potravin - 100 g potravin.

  Červený rybíz
(100 g)
Brambory rané
(100 g)
Nimm2
(100 g)
Energetická hodnota 202 kJ/49 kcal 303 kJ/71 kcal 1588 kJ/374 kcal
Bílkoviny 1,1 g 2 g 0,1 g
Sacharidy 13,4 g 16,1 g 92,3 g
Tuky 0,5 g 0,2 g zanedbatelné množství*
Vláknina 5,4 g 1,4 g zanedbatelné množství

* méně jak 0,1 g
 

Podrobnější složení vybraných potravin - přepočtené na množství potraviny, které obsahuje 80 mg vitaminu C.

  Červený rybíz Brambory rané Nimm2
Energetická hodnota 467 kJ/113 kcal 1061 kJ/249 kcal 508 kJ/120 kcal
Bílkoviny 2,5 g 7 g zanedbatelné množství
Sacharidy 30,8 g 56,4 g 30 g
Tuky 1,2 g 0,7 g zanedbatelné množství
Vláknina 12,4 g 4,9 g zanedbatelné množství

Výhodou brambor je, že při konzumaci množství, které obsahuje 100 % DDD vitaminu C, sníme také přibližně 1/10 denní potřeby bílkovin a 1/6 doporučovaného množství vlákniny. Naopak u nimm2 můžeme považovat za výhodu příjem velké dávky dalších vitaminů, jak je uvedeno na obale. Nicméně, není dobré se úplně spoléhat na nápis na obalu: „Jen dva nimm2 stačí na doplnění denní dávky vitaminů.“, neboť existují i další nemálo důležité vitaminy, které se u nimm2 ve složení vůbec neuvádí. Informaci lze tedy považovat za zavádějící.

 

Zdroje

[1] Databáze složení potravin ČR [online]. Dostupné z: http://www.czfcdb.cz/

[2] Referenční hodnoty pro příjem živin. V ČR 1. vyd. Praha: Společnost pro výživu, 2011, 192 s. ISBN 9788025469873.

[3] Vyhláška č. 450/2004 Sb., o označování výživové hodnoty potravin. In: Sbírka zákonů ČR. 2004, částka 150. Dostupné také z: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-450

Fotogalerie

Sdílet článek

Komentáře