Hýbejte se!

5. 4. 2013 Pohyb

Deset důvodů dle Světové zdravotnické organizace, proč se věnovat pravidelné pohybové aktivitě.

1. Nedostatečná fyzická aktivita je čtvrtým nejčastějším rizikovým faktorem úmrtnosti v celosvětovém měřítku.

 6 % úmrtí je přičítáno právě tomuto faktoru. Na prvním místě rizikových faktorů stojí vysoký krevní tlak s 13 % úmrtí, na druhém je kouření s 9 % a na třetím vysoká hladina glukózy také s 6 %.

2. Pravidelná fyzická aktivita vás udrží zdravější.

Pravidelná fyzická aktivita snižuje riziko kardiovaskulárních onemocnění (nemoci srdce a cév), cévní mozkové příhody, diabetu mellitu (cukrovky), rakoviny prsu a tlustého střeva či deprese. Snižuje také riziko pádů a zlomenin kyčle a obratlů. Při pravidelné pohybové aktivitě si mnohem lépe udržíte svoji tělesnou váhu. Budete zdravější!

Pohybová pyramida vytvořená Státním zdravotním ústavem se sídlem v Hradci králové.

Pohybová pyramida

3. Nezaměňujte pohybovou aktivitu a sport.

Do pohybové aktivity se řadí všechny aktivity, při nichž naše kosterní svalstvo spotřebovává energii. Patří sem nejen sport, ale i chůze, domácí práce, zahradničení, tanec a mnoho dalších zábavných aktivit.

4. Nejen intenzivní, ale i normální pohybová aktivita je prospěšná.

Nesnažte se za každou cenu vykonávat pouze intenzivní pohybové aktivity, záleží na vaší kondici. Přizpůsobte si aktivitu svým možnostem.

5. Děti.

Děti a dospívající od 5 do 17 let by měli mít každý den alespoň 60 minut středně intenzivní pohybové aktivity. Při zvýšení tohoto času zdravotní výhody dále porostou.

6. Dospělí.

Dospělí ve věku 18 až 64 let by měli mít alespoň 150 minut středně intenzivní nebo 75 minut intenzivní pohybové aktivity za celý týden. Nejkratší doporučená doba aktivity je alespoň 10 minut.

7. Senioři.

Doporučení pro seniory se neliší v čase. Senioři s horší pohyblivostí by se měli věnovat cvičením posilující rovnováhu, snižují tak riziko úrazů z pádů. Tato cvičení jsou doporučována alespoň tři dny v týdnu. Vždy by měl být respektován zdravotní stav a volit by se měla ta pohybová aktivita, kterou je možné zvládnout.

8. Platí pro všechny zdravé.

Pokud není zvláštní zdravotní důvod, který omezuje pohybovou aktivitu, tato doporučení platí pro všechny bez ohledu na pohlaví, sociální skupinu či etnickou příslušnost. A nezapomeňte, že platí i pro osoby s rizikem civilizačních chorob, jako je zvýšený krevní tlak, infarkt či diabetes mellitus (cukrovka). Pokud trpíte onemocněním srdce, cév či kloubů, vždy je lepší pohybovou aktivitu konzultovat s lékařem či fyzioterapeutem. Stejné doporučení platí i pro ženy po porodu.

9. Dělat alespoň něco je stále lepší než nedělat nic.

Nejste-li zvyklí na pohyb, začněte postupně, nejprve s malými dávkami méně intenzivní aktivity a postupně prodlužujte a zvyšujte její četnost i intenzitu. Pokud máte onemocnění, která mohou pohyb omezovat nebo představují riziko pro pohybovou aktivitu, konzultujte vhodný pohyb s lékařem.

10. Prostředí vás ovlivňuje.

Prostředí, ve kterém se každodenně pohybujete, by mělo nabízet možnosti pro vhodnou pohybovou aktivitu. Mohou děti ve škole cvičit? Můžete ve svém městě bezpečně jezdit na kole? Máte si kam jít zaběhat? Věnují se těmto tématům vámi volení zástupci?

A co dál?

Pokud hledáte motivaci k vyšší pohybové aktivitě a sportu, jednu vám nabízíme: 12. ročník přírodního víceboje dvojic a 1. ročník Mistrovství České republiky vozíčkářů a sportovců bez handicapu Generali Survival 2013.

Máte chuť se vymlouvat?

 

Ano, bude to náročné, ale jen výzvy nás posouvají dál. Víceboje se budou účastnit i naši zástupci.

A co budete dělat o víkendu vy? Hlavně si sobě nelžete, že nemáte čas, že jste unavení, že nemůžete, že na to nemáte. Vy na to máte a děláte to pro své zdraví!

Zdroje

[1] Physical Activity. In: WHO [online]. Reviewed March 2013 [cit. 2013-04-04]. Dostupné z: http://www.who.int/topics/physical_activity/en/.

Fotogalerie

Sdílet článek

Komentáře